Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujMărginean Ioan - Sergiu