Primăria Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTA- ,,SERVICII DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții ,, Eficientizarea si modernizareailuminatului public în comuna Tritenii de Jos