Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul Cluj



H.C.L. NR.48 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTA OBLIGATIVITATEA INREGISTRARII DE PE RAZA COMUNEI TRITENII DE JOS