Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350 /2005