Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR.350/2005