Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNT ELABORARE PROIECT DE ACT NORMATIV- APROBAREA VARIANTEI ELECTRONICE REVIZUITE A INTRAVILANULUI AFERENT PUG COMUNA TRITENII DE JOS