Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI TRITENII DE JOS