Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI TRITENII DE JOS