Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ PRIVIND CAMPANIA DE INFORMARE CE VIZEAZA REDUCEREA DE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN