Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE IN COM. TRITENII DE JOS