Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR