Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ PRIVIND SCUTIREA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE