Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujANUNȚ PUBLICITAR AVIZ MEDIU PRIVID PROIECTUL,, MODERNIZAREA DRUMULUI DE INTERES LOCAL IN COM. TRITENII DE JOS, JUD. CLUJ''