Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujPROGRAM ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE UAT-ULUI COMUNA TRITENII DE JOS PENTRU ANUL 2023