Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujREZULTAT LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE POLITIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT