Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujREZULTAT PROBA SCRISA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER JURIDIC