Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujREZULTAT SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR, COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, CADASTRU