Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujREZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE COMPARTIMENT JURIDIC/ ACHIZIȚII PUBLICE