Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujREZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE PE FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE COMPARTIMENT JURIDIC/ACHIZITII PUBLICE